OPTİSYENLİK

Görme kusuru olan bireylerin reçetelerindeki görme kusuru değerlerine kesinlikle sadık kalınarak optik gözlük camının hazırlanması ilk aşamamızdır. Bu doğrultuda, doktorun varsa cam türü tavsiyesi ya da müşterinin tercihine uygun şekilde cam türü belirlendikten sonra kişilerin gerekli ölçüleri alınarak, cama uygun olarak seçilen çerçeve için optik camın makinelerde işlenmesi süreci başlatılmaktadır. Bu süreç sonunda seçilen çerçeveye camın montajı yapılmakta gerekli ön kontroller yapıldıktan sonra ise görme kusuru olan bireyin kullanımı ile ilgili teste tabi tutulmaktadır.